O fundaţie creată pentru recunoaşterea şi susţinerea valorilor autentice!
 
Bine aţi venit Acasă

Această fundație a luat ființă la inițiativa ec. Daniela Vulcan, Director General al CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) dintr-o idee care, imediat după ce a fost lansată, în termeni practici, legali, a fost însușită cu căldură de numeroși experți contabili dar și de alți specialiști: crearea unei fundații menite să sprijine eficient afirmarea mai puternică a profesioniștilor din toate domeniile, prin potențarea talentelor lor pe întreaga arie a creației umane. De aici, sursa de inspirație pentru denumirea unei asemenea fundații, „MĂREȚIE și TALENT”.

De ce „MĂREŢIE”?

Un răspuns foarte scurt ar putea fi formulat astfel: nu poţi atinge vârfurile creaţiei, indiferent de domeniu, dacă nu-ţi propui scopuri pe măsură şi nu ai la îndemână instrumente capabile să determine atingerea lor. La obiective minore, rezultatele nu pot fi decât minore. Dacă aprofundăm, însă, tema, pornind chiar de la înţelepciunea populară („Cine îşi urmează calea îşi atinge ţelul”) nu este dificil de constatat că unitatea de măsură a excelenţei, a performanţei, a afirmării virtuţilor umane, profesionale, în primul rând, o constituie tocmai ceea ce, în limbajul obişnuit, înseamnă MĂREŢIE. Prin urmare, nu trebuie să ne temem de cuvinte, ci să le conferim înţelesul lor adânc, mai ales atunci când nu este vorba despre orice fel de scopuri, ci doar despre acelea care ating cotele cele mai înalte atât profesionale, cât şi în alte sfere ale creaţiei.

De ce „TALENT”?

Pentru că aptitudinile, înclinaţiile, tot ceea ce este dat omului de la Dumnezeu şi ceea ce a izbutit fiecare să descopere în propria existenţă ca valori reale reprezintă nu numai un bun personal, o mare avuţie proprie, ci şi o sursă de cunoaştere, de îmbogăţire materială şi spirituală a semenilor noştri. Cu cât talentul va fi mai bine valorizat, atât cel în cauză va fi mai bine împlinit sub toate aspectele condiţiei umane, iar noi, ceilalţi, ne vom putea bucura de succesul lui care se răsfrânge asupra tuturor, constituind un izvor de inspiraţie şi, deopotrivă, de mândrie simplă, omenească, iar pe un plan mai larg, de mândrie naţională în cazul valorilor cărora li se potriveşte deplin noţiunea de TALENT.

 

 

 
 
 

© 2013 Fundaţia Măreţie şi Talent. Toate drepturile rezervate.

Fundaţia Măreţie şi Talent este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 29538 din 24.09.2013