O fundaţie creată pentru recunoaşterea şi susţinerea valorilor autentice!
 
Politica de confidenţialitate

Securitatea datelor personale şi a informaţiilor.

Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare, FUNDAŢIA MĂREŢIE ŞI TALENT are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.  Datele personale introduse de către utilizator vor fi folosite de FUNDAŢIA MĂREŢIE ŞI TALENT numai în scopul declarat al site-ului. Informaţiile din formularul de cerere-adeziune sunt necesare pentru a va trimite evenimentele organizate, comunicări diverse, etc., în niciun caz nu vor fi furnizate unei terţe părţi.

Datele prelucrate de noi sunt exclusiv cele furnizate de dumneavoastră.  Nu sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind însă necesare la prelucrarea cererii dumneavostră. Eventualul refuz al dumneavoastră de a ne oferi datele solicitate determina imposibilitatea noastră de a comunica cu dumneavoastră. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către FUNDAŢIA MĂREŢIE ŞI TALENT şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: parteneri contractuali ai operatorului; furnizori de servicii şi autorităţi publice (numai în cazul în care acestea o cer pentru derularea unui act administrativ sau de justiţie).

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, prin poştă, pe adresa FUNDAŢIEI MĂREŢIE ŞI TALENT. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor personale

FUNDAŢIA MĂREŢIE ŞI TALENT ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Revizuirea Politicii de Confidenţialitate

FUNDAŢIA MĂREŢIE ŞI TALENT, în calitate de autor/ proprietar/ administrator al site web-ului http://fundatiamaretiesitalent.ro poate, în orice moment şi fără notificare prealabilă, să revizuiască Politica de Confidentialitate prin actualizarea ei. Aşadar, aveţi obligaţia, periodic, să vizitaţi această pagină în vederea luării la cunoştinţă a noutăţilor apărute în cuprinsul său.

FUNDAŢIA MĂREŢIE ŞI TALENT este înscrisă în registrul de date cu caracter personal sub nr. 29538
la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
 

 

 
 
 

© 2013 Fundaţia Măreţie şi Talent. Toate drepturile rezervate.

Fundaţia Măreţie şi Talent este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 29538 din 24.09.2013