O fundaţie creată pentru recunoaşterea şi susţinerea valorilor autentice!
 
Despre Fundaţie

O fundaţie creată pentru recunoaşterea şi susţinerea valorilor autentice!

Fundaţia „Măreţie şi Talent”, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, înfiinţată potrivit O.G nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a fost creată de către un grup de profesionişti, persoane fizice - membrii fondatori.

Fundaţia Măreţie şi Talenta fost creată la inițiativa ec. Daniela Vulcan, având ca scop sprijinirea eficientă şi afirmarea mai puternică a profesioniștilor din toate domeniile, prin potențarea talentelor lor pe întreaga arie a creației umane: “Nu poţi atinge vârfurile creaţiei, indiferent de domeniu, dacă nu-ţi propui scopuri pe măsură şi nu ai la îndemână instrumente capabile să determine atingerea lor.

Scopul principal al fundaţiei îl constituie organizarea de activităţi şi programe pentru sprijinirea dezvoltării profesiei contabile în România, dar nu numai, prin înfiinţarea unor centre de resurse care să servească scopului propus, organizarea de activităţi destinate identificării, încurajării şi promovării profesioniştilor aflaţi la începutul carierei, iniţierea de cercuri de studii, organizarea de conferinţe, colocvii, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice specifice, contribuind astfel la promovarea spiritului de excelenţă şi încurajarea schimbul de idei.

Astfel, Fundaţia Măreţie şi Talent prin organizarea, patronarea şi desfăşurarea diferitelor acţiuni şi activităţi menite să contribuie la îmbunătăţirea sistemului educaţional românesc şi la o mai bună  înţelegere a realităţii economice de către elevi, studenţi, tineri, adulţi, cadre didactice (organizarea de seminarii, simpozioane, şcoli de vară, congrese şi manifestări ştiinţifice), prin colaborare şi prin activităţi comune cu toţi factorii responsabili sociali, administrativi, juridici, medicali, familiali, poate oferi sprijin şi unor instituţii, organizaţii sau fundaţii, cu condiţia ca acestea să aibă un caracter non-profit, apolitic şi să desfăşoare activităţi care să nu contravină normelor legale.

Fundaţia „Măreţie şi Talent” este şi furnizor acreditat de formare profesională pentru două programe de perfecţionare/specializare:

  • Inspector/referent resurse umane
  • Evaluator de competenţe profesionale

Tipurile de evenimente organizate de fundaţie sunt:

  • saloane de dezvoltare personală;
  • seminarii şi mese rotunde pe teme profesionale;
  • programe de studii economice;
  • cursuri de perfecţionare/specializare
  • altele

Despre toate aceste proiecte, dar şi multe altele, puteţi afla mai multe detalii vizitând:

  • site-ul Fundaţiei:

fundatiamaretiesitalent.ro

  • comunitatea creată pe Facebook (Fundatia Maretie si Talent) – Like & Share:

https://www.facebook.com/pages/Fundatia-Maretie-si-Talent/414896701949068?fref=ts

Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter persoanal

 

 

 
 
 

© 2013 Fundaţia Măreţie şi Talent. Toate drepturile rezervate.

Fundaţia Măreţie şi Talent este operator de date cu caracter personal având număr de înregistrare 29538 din 24.09.2013